• Prevodilačke usluge sa i bez overe - pismeni i usmeni prevodi


PREVOĐENJE

PISMENO PREVOĐENJE: SA ILI BEZ OVERE

NAŠEM TIMU PROFESIONALNIH PREVODILACA SA ISKUSTVOM MOŽETE POVERITI:

PISMENO PREVOĐENJE SA OVEROM SUDSKOG PREVODIOCA ILI BEZ OVERE.

DOBIĆETE kvalitetan prevod, UVEK u dogovorenom roku, uz kompetitivnu cenu!

Brzo i jednostavno naručite prevod:

 • DOKUMENATA (diplome, uverenja,sudska, medicinska dokumentacija, lična dokumenta,dokumentacija za pravna lica)
 • STRUČNIH TEKSTOVA (ekonomija, pravo, finansije, osiguranje, istorija, umetnost, religija, arhitektura, građevina, menadžment, sport, medicina, psihologija, filozofija, informacione tehnologije, ekologija, turizam, sociologija, politika, bezbednost)
 • BELETRISTIKE
 • TEKSTOVA ZA SAJT
 • REKLAMA

Sa ili na sledeće jezike:

Engleski, ruski, nemački, italijanski, francuski, španski, portugalski, turski, mađarski, rumunski, bugarski, albanski, slovenački, makedonski, poljski, kineski, švedski, arapski.

Poverite našim stručnim prevodiocima lekturu i korekturu prevoda – kvalitetan prevod je ključni činilac za pravilno razumevanje Vaše poruke.

Ispunjenje očekivanja Klijenta je naš imperativ – u skladu sa tim organizujemo proces rada – u takvom okruženju POSAO JE ZADOVOLJSTVO!

Odlikuju nas:

 • Izvrstan kvalitet
 • Kompetitivna cena
 • Strogo poštovanje rokova
 • Posvećenost svakom klijentu
 • Jednostavnost naručivanja prevoda
 • Besplatna procena i neobavezujuća ponuda
 • Garantovanje dobro obavljenog posla
 • Pogodnosti za stalne klijente
 • Kontinuirano edukovanje kadra – stručno usavršavanje kao i praćenje tehnološkog napretka i njegova primena u oblasti prevođenja i nastave, u cilju unapređenja kvaliteta usluge i održanja kompetitivne cene

Zahtev za procenu nam možete uputiti klikom na:

 

ZAHTEV ZA PROCENU

 

Proverom svih parametara – jezik, vrsta i obim teksta, overa, rok – utvrdićemo cenu i dostaviti Vam neobavezujuću Ponudu.

Dokument/tekst za prevod nam možete dostaviti na jednu od naših email adresa:

izoheladoo@sezampro.rs 

nadamastery48@gmail.com

slavica.micunovic@izohela.rs

Izaberite za Vas najudobnij vid  dostave prevoda:

 • poštom na adresu koju naznačite
 • lično na užoj teritoriji Beograda kada je veći obim posla u pitanju ili
 • možete ga preuzeti u našim prostorijama u dogovoreno vreme

USMENO PREVOĐENJE:

 • konsekutivno
 • simultano
 • telefonski pozivi
 • izlazak sudskog prevodioca na teren: sklapanje braka, overe u sudu i kod notara
 • vaš poslovni prostor: telefonski pozivi, telekonferencije, proslave, sastanci

POŠALJITE ZAHTEV ZA PROCENU PREVODA

KONTAKTIRAJTE NAS

Mob.tel.: +381 63 234 895

Tel.: +381 11 403 89 56

+381 11 6154 726

Email: izoheladoo@sezampro.rs

nadamastery48@gmail.com

slavica.micunovic@izohela.rs